pixel
სასიყვარულო ჰოროსკოპი

ტყუპები

კვირის თვის
19 ოქტომბერი - 25 ოქტომბერი
ამ კვირაში ტყუპები მიდრეკილი არიან თავისი პირადი ცხოვრების გარემოებებზე კრიტიკულად ყურებისკენ. ბევრი ტყუპი ხაზს გაუსვამს თავის ნაკლოვანებს ან მოძებნის მათ პარტნიორში, იქნება უკმაყოფილო თავისი რომანის ინტიმური ასპექტებით. არ არის საუკეთესო დრო გაცნობისთვის, პაემანისთვის, აღიარებისთვის, ურთიერთობების გარკვევისთვის.