სიზმრების ახსნა

• ოდნავ დალევა

• ორსულობა

• ორცოლიანობა

• ოქრო

• ომი – კარგია და ყოველი გაჭირვება მოგშორდება.

• ოქრო ნახო სიზმარში, სიმდიდრეს ნიშნავს.

• ოქროს ბეჭედი – ძალიან კარგია და ქორწინების ნიშანია.

• ოქროს სამკაული, ან რაიმე საქონელი ნახო – ყოველივე კეთილია.

• ოქროს ფული – ცუდია და ავადმყოფობისა და ზიანის ნიშანია.

• ოქროს ჭურჭლით დალიო რამე, ნიშანია, რომ მიიღებ დიდ სიმდიდრეს.