სიზმრების ახსნა

• რაღაცის ამოთხრა

• რეზინის ჩექმა

• რკინა

• რკინიგზა

• რეჰანის კრეფა – კარგია და სიხარული შეგემატება.

• რკინის ნახვა ან ყიდვა, დიდი მწუხარება არის. რკინით ცემა მწუხარება და ჭირია.

• რუმბის ნახვა – დიდობისა და ფართოდ ყოფნის ნიშანია.

• რქები გქონდეს სიზმარში, ნიშანია უშიშარობის.

• რქიანი ნადირის ნახვა – საკვირველების ნიშანია.

• რძის ყიდვა, ან დალევა – კარგია და ჯანმრთელობაა.