სიზმრების ახსნა

• უბედურება

• უზენაესი ხელისუფლება

• უკვდავა (მცენარე)

• ურცხვობა

• უფსკრული

• უჯრა

• უენო ანუ მუნჯი ნახო – კარგია და სიხარულია.

• უმანკო ქალის გადახვევნა – მეტად კეთილია და სიხარულია.

• უნამუსო დედაკაცის ლაპარაკი – დიდი ბედნიერება არის.

• ურემი რომ ნახო და იმითი მიდიოდე სადმე, ნიშანია ახლო ნათესავის დაკარგვის.

• ურიის ნახვა ან წვალება – სრულიად ცუდია.

• ურჯულოს ელაპარაკო – კარგია და საქმის წარმატებაა.

• უსუნო რამეს სიზმარში, შეგემატება რამე.

• უღელში თუ შეგაბან – განსაცდელში და ფათერაკში გაებმები.

• უღელში ხარი შებმული ნახო – კარგია და სასიხარულო.

• უცხო დედაკაცის კოცნა ან ხუმრობა – ძალიან კარგია.