სიზმრების ახსნა

• ფანჩატური

• ფარდები

• ფეხმძიმე ქალი

• ფეხსაცმელი

• ფეხშიშველი სიარული

• ფიცარი

• ფლაგშტოკი

• ფორთოხალი

• ფოცხი

• ფული

• ფურისულა

• ფანჯარა თუ გააღო – სამწუხარო ამბავს გეტყვიან.

• ფარა ცხვრისა მინდვრად ნახო – დიდი ბედნიერება არის.

• ფეხების დაბანა – შორი გზის ნიშანია.

• ფეხსაცმლის ჩაცმა სიზმარში. ნიშნავს საჩქარო გზას და საქმეში გამარჯვებას.

• ფორთოხლის ჭამა ნიშნავს - დიდ სარგებლობას გარეშე საქმიდან.

• ფორთოხლის ხის ნახვა – ცუდია, მაგრამ ჭამა - კეთილია.

• ფრანი ანთებული – სიხარულის ნიშანია.

• ფრინველების ჩხუბი – ცუდი ამბავია და საზიანო.

• ფრჩხილების გაზრდა სიზმარში – საწყლობა და გლახაკობა არის.

• ფული ოქროსი ან ვერცხლის ნახო, კარგია, მაგრამ სპილენძის ფული, ნიშნავს მწუხარებას.

• ფული სპილენძისა – ცუდია შეჭირვებაა.

• ფური ნახო და მოწველო – სარჩოს შემატების ნიშანია.

• ფქვილი – სარჩოს შემატება და სიმდიდრეა.