• ყავარჯენის ნახვა ან ხელში დაჭერა – კარგია.

• ყვავი თუ ნახო ან ხმა გაიგო – ნათესავს დაკარგავ.

• ყვავი მოკლა, ნიშნავს გამარჯვებას მტერზე.

• ყვავილი ნახო – სიხარულია.

• ყველი ჭამო – ცუდი საქმის ნიშანია.

• ყვირილის ხმა – სიწყნარისა და მშვიდობიანობის ნიშანია.

• ყიდვა რაიმე ნივთისა – კარგი და კეთილია.

• ყინული ნახო სიზმარში, საქმეში ვერ გაიმარჯვებ.

• ყმაწვილის აყვანა ხელში – ავადმყოფობის ნიშანია.

• ყურძნის ნახვა ან მოკრეფა – ავდრობას მოასწავებს.

loading...
X