სიზმრების ახსნა

• ცერცისი

• ცვილი

• ციებ-ცხელება

• ცისფერი ფერი

• ცისფერი ფერი ან შუქი

• ცოდვა

• ცოლი

• ცოცხალი ადამიანი, როგორც გარდაცვლილი

• ცოცხი

• ცხენის გაჭენება

• ცხენოსანი

• ცხვარი

• ცხიმი

• ცხოველების შიგნეულობა

• ცა მოღრუბლული – ძალიან ცუდია.

• ცა მოწმენდილი – ძალიან კარგია.

• ცემა ვისმესგან – შორს გზად წასვლას მოასწავებს.

• ცეცხლი თუ ნახო – ომისა და ჩხუბის ნიშანია.

• ცეცხლი მოკიდებული ნახო, ნიშანია ჩხუბი მოგივა მეგობართან ან ნათესავთან.

• ცეცხლში ჩავარდნა – შიმშილისა და მწუხარების ნიშანია.

• ცისარტყელა – ბედი შეგეცვლება.

• ციხე – ფათერაკს გადაურჩები.

• ცოლი შეირთო – ძალიან ცუდია და დარდის შემატებაა.

• ცოცხალი ადამიანი მკვდრად ნახო – დიდხანს იცოცხლებს.

• ცურვა წყალში – ზოგჯერ კარგია, ზოგჯერ ავი

• ცხენი მჭლე ნახო – ცუდი და გლახაკობის ნიშანია.

• ცხენის ნახვა ან ჯდომა – ძალიან კარგია და სიხარულია.

• ცხენოსანი თუ ნახო – ფათერაკი გადაგხდება.

• ცხვარი – ამინდი შეიცვლება.