სიზმრების ახსნა

• ძალაუფლება

• ძაღლი

• ძაღლის ყმუილი

• ძვირფასი საგნები

• ძოწი

• ძაფი დაართო –მწუხარებისა და სევდის ნიშანია.

• ძაფის დართვა სიზმარში - ნიშანია გზაზე წასვლის.

• ძაღლი თუ ნახო –მტერია, ფრთხილად იყავი.

• ძაღლი ცოფიანი თუ ნახო –მეტად ცუდი ნიშანია.

• ძაღლის ლეკვი თუ ნახო –ძალიან კარგია.

• ძვალი ნახო ან ხელში აიღო –კარგი ნიშანია.

• ძმის ნახვა ნიშანია სიმდიდრის. იმისვე ნახვა წყალში, ნიშანია დიდი ხნის სიცოცხლის.

• ძროხის მოწველა –კარგია, ქონებას უფრო შეიძენ. ძმასთან ჩხუბი თუ მოგივიდეს –სხვასთან უსიამოვნებას მოახდენ.

• ძროხის ხორცის ჭამა –ცუდია და განსაცდელია.

• ძუნწი კაცი ნახო – გაჭრვებაში ჩავარდები.

• ძუძუ –ვაჟიშვილი მოგეცეს და მეტად გაიხარო.