სიზმრების ახსნა

• ნაბდის ჩექმები

• ნავში ყოფნა

• ნაპირი

• ნატეხი

• ნაცნობები

• ნაძვის ხე

• ნესვი

• ნესტარი

• ნიგოზი

• ნივთების გადაყრა

• ნივთების სროლა

• ნიჩაბი

• ნიჩბები

• ნაგვის გროვა რომ ნახო, ნიშანია მოსავლის.

• ნადირის ნახვა – ცუდია და უსირცხვილო კაცს ნიშნავს.

• ნავი ნახო დატვირთული – ცუდსა და საზიანო ამბავს მოასწავებს.

• ნავით წასვლა სიზმარში, ნიშანია გამარჯვების და შორს წასულის ნახვა. კარეტით წასვლა, პატივი შეგემატება. ცხენით წასვლა, ნიშანია დიდი მტრობისა.

• ნამი – კარგია, თავისთვისაც და ქვეყნისთვისაც.

• ნაქსოვი ოქროთი რამე ნახო – კარგია, გულის სურვილი აგისრულდება.

• ნაყოფი ჭამო სიზმარში, ნიშანია სიმდიდრის, მჟავე ნაყოფი ჭამო, სიხარულია.

• ნახშირის ნახვა ან გაჩაღება – ცუდი და საზიანო საქმეა.

• ნემსები რომ ნახო სიზმარში, გაქებს ვინმე.

• ნესვის ნახვა ან ჭამა – ძალიან ცუდია და ავადმყოფობაა.

• ნიგოზი – მშვიდობიანობა და კარგია.

• ნიორი – სიმწარის, ნაღვლისა და სნეულების ნიშანია.