სიზმრების ახსნა

• ღარი

• ღარიბი

• ღვინის სუპი

• ღვინო

• ღიღილო

• ღობე

• ღამით სიარული – კარგია და სიხარულის ნიშანია.

• ღვინის სმა – კარგია, ღონე შეგემატება.

• ღვინო დალიო სიზმარში, ნიშანია ბედნიერების, რომ დაღვარო, ნიშანია დაცოლშვილების.

• ღმერთი ნახო – ძალიან კარგია, ყოველი შეჭირვებიდან განთავისუფლდე.

• ღმერთი შენს სახლში შესული ნახო – ძალიან კარგია.

• ღორის ნახვა – საძაგელი და მყრალი კაცია.

• ღრუბელი რომ ნახო სიზმარში შენს თავზე, ნიშანია ბედნიერების.