სიზმრების ახსნა

• ჭამა

• ჭანჭიკი

• ჭარხალი

• ჭექა-ქუხილი

• ჭილყვავები

• ჭორფლები

• ჭუჭყი

• ჭაობიანი ადგილი – უძლურებისა და ავადმყოფობის ნიშანია.

• ჭარხლის დათესვა – კარგია, ჭამა - კი ძალიან ცუდი.

• ჭაში ჩავარდე – მეტისმეტი შეჭირვებისა და მოწყენილობისაა.

• ჭიანჭველების ნახვა – კარგია და კეთილი, მხოლოდ დახოცვა - ცუდია.

• ჭიდან წყლის ამოღება – კეთილი ნიშანია და შემატება.