სიზმრების ახსნა

• ზამთარი

• ზვიგენი

• ზომბი

• ზღარბი

• ზამთარი ნახო – კარგია და მეტად კარგ მოსავალს მოასწავებს.

• ზანდუკი რომ ნახო – სიმდიდრისა და ფართო ცხოვრების ნიშანია.

• ზარი ჩამოვარდნილი ნახო – ცუდი და განსაცდელის ნიშანია.

• ზარის ხმა – სიხარულისა და ახალი რაიმე ამბავის ნიშანია.

• ზაფრანით საჭმელის ჭამა – კარგია და ჯანმრთელობას ნიშნავს.

• ზაფრანის ნახვა – ავადმყოფობასა და ლოგინად ჩავარდნას ნიშნავს.

• ზაქი რომ ნახო – დიდსა და სახელოვან ვინმეს გაიცნობ.

• ზაქის ხორცის ჭამა – მეტად ცუდია და ავადმყოფობის ნიშანია.

• ზეცას აფრენა – სიწმინდე და პატივია ყოველი კაცისათვის.

• ზურმუხტის ნახვა – კარგია, თუ იყიდო - დიდი სიხარული შეგემატება.

• ზურნის ნახვა – ნიშანია ჯარისა და დიდძალი ხალხისა.

• ზურნის ხმა თუ გაიგონო – დიდი ნიაღვარი მოვიდეს ანუ წვიმა.

• ზღვა რომ ნახო დინჯად, ნიშანია სიხარულის და, თუ აღელვებული ნახე ნიშანია მწუხარების.

• ზღვაში ბანაობა – ძალიან კარგია, გულის საწადელი აგისრულდება.