სიზმრების ახსნა

• პატიმარი

• პური

• პირის დაბანა – ცუდია და განსაცდელის ნიშანია.

• პირსახე ლამაზი ნახო, ან აკოცო –ძალიან კარგია და სასიხარულოა.

• პომადის წასმა სიზმარში, ნიშანია მწუხარების ან ავადმყოფობის.

• პორტრეტის ნახვა, ან ყიდვა – ცუდია და მწუხარების ნიშანია.

• პურის ჭამა ან გამოცხობა – ორივე სულ ცუდია.