• გაზომვა რისამე სიზმარში ნიშანია - დიდი პატივის.

• გაკრეჭილი შენი თავი ნახო – ძალიან ცუდი ამბავია.

• გალავნის აშენება – იმედია და კეთილი ამბავის ნიშანია.

• გამხიარულება საწყალ ვინმესი – კარგია.

• გამხმარი ხე – სიკვდილისა და ხანგრძლივი ავადმყოფობის ნიშანია.

• განძის პოვნა – დარდი და ვარამია.

• გაფრენა შენი თავისა – სიხარულისა და შორს წასვლის ნიშანია.

• გემები დატვირთული ნახო – დიდი დოვლათის და სიმდიდრის ნიშანია.

• გემები საომარი ნახო – ომიანობის და ჩხუბების ნიშანია.

• გემები წყნარად დაბმული ნახო – ქვეყნის სიმშვიდეს ნიშნავს.

• გვამი მკვდრისა საფლავიდან აღდგენილი ნახო – სიხარულის ნიშანია.

• გველთან ლაპარაკი – მეტად კარგ რამეს მოასწავებს.

• გველი თუ მოჰკალი – უთუოდ მტერსაც მოერევი.

• გველი თუ ორად გაწყვიტო – ძალიან საკეთილოს ნიშნავს.

• გველის კბენა – ცუდი ნიშანია, სჩანს მტერი ადვილად მოგერევა.

• გვირგვინის დადგმა სიზმარში, ნიშნავს დაქორწინებულთათვის დაქვრივებას, ქალწულთათვის დაქორწინებას.

• გვირგვინის დაჭერა – ვინმეს სიყვარულს ნიშნავს.

• გვირგვინოსნობა ქალწულთათვის – დაქორწინების ნიშანია.

• გვირგვინოსნობა ქორწინებულთათვის – დაქვრივების ნიშანია.

• გვრიტი რომ გვრიტთან ნახო, ნიშნავს ქალისთვის გათხოვებას, ვაჟისათვის დაქორწინებას.

• გვრიტის დაჭერა სიზმარში, ნიშნავს ქორწილს. რომ გაუშვა გვრიტი ხელიდან, ნიშნავს ცოლის გაშვებას.

• გვრიტის დაჭერა – ვინმეს სიყვარულს გულში ჩაიდებ.

• გვრიტის ხელიდან გაფრენა – სიყვარულს გულიდან მოიშორებ.

• გზად წასვლა – ცუდ და მავნებელ საქმეს ნიშნავს.

• გზაზე წასვლა სიზმარში, ნიშნავს მწუხარებას, დაბრუნება კარგია.

• გზიდან დაბრუნება – კარგია და ნიშნავს ფათერაკის აცილებას.

• გოგრის თესლის დათესვა – ციების ნიშანია.

• გოგრის ნახვა ან ჭამა – ცუდია, ავადმყოფობას ნიშნავს.

• გუბე აღელვებული – ცუდსა და არეულ საქმეებს მოასწავებს.

• გუბეში გადიოდე – იჩხუბებ ვინმესთან.

• გუბის ნახვა სიზმარში და გავლა იმაზე, ფათერაკია.

loading...
X