სიზმრების ახსნა

• ხანგრძლივობა

• ხარი

• ხედები

• ხედი

• ხეზე ასვლა

• ხეივანი

• ხელფასი

• ხვართქლა

• ხვრელი

• ხილვები

• ხმა

• ხმის გაგონება

• ხოჭო

• ხრახნი

• ხრეში

• ხალხის ყრილობა ნახო – ცუდი რამე შეგემთხვევა.

• ხარბობა სიზმრად – მეტად ცუდი საქმეა.

• ხარის ნახვა – ხან კეთილია და ხანაც ავი საქმეა.

• ხატვა ნახო რაიმესი – კეთილს დაამხობ.

• ხახვის ნახვა ან ჭამა – სიმწარის ნიშანია.

• ხე ნაყოფის მომცემი – კარგია, სარჩო და საცხოვრებელი შეგემატება.

• ხელგახსნილი შენი თავი ნახო – სიმდიდრეს მალე მოეწევი.

• ხელები შეგეღებოს – რაიმეს შეიმატებ, გამდიდრდები.

• ხეს ფოთოლი სცვიოდეს – ომიანობისა და ჩხუბის ნიშანია.

• ხიდი ჩაგიტყდეს ან ჩატეხილი ნახო – სიკვდილის ნიშანია.

• ხის წაქცევა – კაცის სიკვდილს მოასწავებს.

• ხმა ტკბილი გესმოდეს – სასიხარულო დღეებს მოეწევი.

• ხმა ყვირილისა მოგესმას – სხვები მტრობას გაგიწევენ.

• ხორბლით აავსო რაიმე სიზმარში ნიშნავს - დიდ მოგებას მიიღებ.

• ხორბლის დათესვა – კარგია.

• ხორცის მჭამელი ფრინველი თუ ნახე – ცუდი ამბავია.

• ხორცის ნახვა ან ჭამა – განსაცდელის ნიშანია.