• ვაზის ჩარგვა – ძალიან კარგია და ბედნიერებას მიაღწევ.

• ვაზის ხის ნახვა – ცუდ რაიმეს ანუ ავადმყოფობას ნიშნავს.

• ვალის აღება – დარდისა და ფიქრის შემატებას ნიშნავს.

• ვალის გადახდა – ჭირისა და ვარამის მოშორებას ნიშნავს.

• ვარდი ნახო – კარგია, სიხარულის და შვების ნიშანია.

• ვარდის დაკრეფა – ცუდია, აგრეთვე შინ შეტანაც არ ვარგა.

• ვარსკვლავები რომ ნახო სიზმარში, ნიშანია - საქმეში გამარჯვების. მაგრამ რომ გუნდათ დაინახო, ნიშნავს მწუხარებას და საქმეც ცუდად წავა. ჩამოვარდნილი ვარსკვლავი ნახო, დაკარგავ ვინმეს გვარეულობაში, ან მეგობრობაში.

• ვარსკვლავი დაბნელებული ნახო – მწუხარების და სევდის ნიშანია.

• ვარსკვლავი ჩამოვარდნილი ნახო – დიდი ვინმე დოვლათიდან დაეცეს.

• ვაშლი ფერშეცვლილი ნახო – ავ რაიმე საქმეს ნიშნავს.

• ვაშლის ჭამა – კარგია და გამარჯვებით ყოფნას მოასწავებს.

• ვაშლის ხე ნახო – დიდსა და სახელოვან ვინმეს დაინახავ.

• ვაჭრობა – კარგია, უეჭველად კარგ რამეს შეიძენ.

• ვენახში შესვლა და ყურძნის კრეფა – ავდარს ნიშნავს.

• ვერცხლი ან ვერცხლის ჭურჭელი რომ ნახო სიზმარში - შეგემატება რამე.

• ვერცხლის ნივთები, ან სხვა რაიმე ვერცხლისა – სასარგებლოა.

• ვირების ნახვა ან ხმის სმენა – მწუხარების ნიშანია.

• ვირი ნახო დატვირთული – კარგია

loading...
X