სიზმრების ახსნა
აფთიაქარის დასიზმრება
ჰასეს მიხედვით
დანაკარგი (ზარალი).
რატომ გვესიზმრება აფთიაქი
ცვეტკოვის მიხედვით
ავადმყოფობას ნიშნავს.