სიზმრების ახსნა
ბავშვი
აიურვედას მიხედვით
თუ სიზმარში ბავშვს უვლით , ეს შეიძლება უბედურებისა ან სევდის მოახლოებას მოწმობდეს. თუ ავადმყოფი ბავშვი გესიზმრებათ, ის შეიძლება ნათესავის გარდაცვალებას მოასწავებდეს.
რატომ გვესიზმრება ბავშვი
ცვეტკოვის მიხედვით
იცი, ვისია ის- დიდი გაოცება; არ იცი, ვისია ის- უცნაური საზრუნავი; ჩვილი- კეთილდღეობა; ლამაზი- სიხარული; შიშველი და დაჭუჭყიანებული, უშნო- დარდი, მოულოდნელი საზრუნავი.