სიზმრების ახსნა
რატომ გვესიზმრება დაბრუნება
ცვეტკოვის მიხედვით
გაუბედაობა; სახლში- საშინელი ეჭვები დაწყებულ საქმეში; ასევე წარსული ან ჩვეული