სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ გეორგინი
მცენარეების ახსნით
გამოხატავს ღირსებას