სიზმრების ახსნა
რატომ გესიზმრებათ გრამატიკა
ცვეტკოვის მიხედვით
შესწავლა- დიდი სირთულეები ; ჩხუბი