სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ ორცოლიანობა
მილერის მიხედვით
კაცისთვის ორი ცოლის ყოლა კაცობის დაკარგვასა და გონებრივი უნარების შესუსტებას ნიშნავს. ქალისთვის ეს მოასწავებს იმას, რომ მისი ღირსება დაზარალდება, თუ ის ფრთილად და გონივრულად არ მოიქცევა.
სიზმრის მნიშვნელობა ჰარამხანის შესახებ
ფროიდის მიხედვით
თუ კაცს ესიზმრება ჰარამხანა , ნიშნავს, რომ ის თავისი არსით პოლიგამიურია და რამდენიმე ცოლის ყოლის წინააღმდეგი არ იქნებოდა. რადგანაც ეს შეუძლებელია, მაშინ მას პარალელურად რამდენიმე პარტნიორი ჰყავს, და თითოეულთან თბილი და ჰარმონიული ურთიერთობები აქვს. ქალისთვის სიზმარში ნანახი ჰარამხანა ნიშნავს , რომ ის შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე პარტნიორს ხვდებოდეს, და თითოეულში სხვადასხვა თვისებას აფასებდეს. ისინი ერთმანეთს მშვენივრად ავსებენ.