სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ ჰიაცინტი
მცენარეების ახსნით
გამოხატავს თამაშს