სიზმრების ახსნა
სიზმარში ჰობოის ნახვა
ხასსეს მიხედვით
ხასსე ამბობს, რომ თუ ადამიანი სიზმარში ჰობოის ნახულობს , ეს არტისტული მოწოდების არსებობას ნიშნავს.