სიზმრების ახსნა
სიზმარში იყო აღელვებული
ხასსეს მიხედვით
ჯანმრთელი იქნები