სიზმრების ახსნა
ნივთების გადაყრის დასიზმრება
ლოფის მიხედვით
ასეთი სიზმრის ნახვა ნიშნავს, რომ ან გავლენას კარგავთ, ან პირიქით, ცდილობთ მის მოპოვებას. თუ ნივთებს უშუალოდ ვინმეს ესვირთ - ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ადამიანის მიმართ დაგროვილი ბრაზის, აგრესიის და აუტანლობის შედეგი.