სიზმრების ახსნა
რატომ გვესიზმრება რეზინის ჩექმა
მილერის მიხედვით
სიზმარში რეზინის ჩექმაში სიარული ნიშნავს, რომ არაფერი გემუქრებათ, ყველაფერი გაითვალისწინეთ , და ტყუილა ღელავთ. თუ რეზინის ჩექმა გაიხა, ნიშნავს, რომ გიღალატებენ, მაგრამ მდგომარეობის გამოსწორებას შეძლებთ. ნათელ ამინდში რეზინის ჩექმაში ყოფნა ქალებისთვის შეცბუნებას, უხერხულობას , ხოლო კაცებისთვის საზოგადოებრივ აზრთან შეპირისპირებას ნიშნავს. რეზინის ჩექმის დაკარგვა ნიშნავს , რომ თქვენი პირადი ცხოვრება შეიძლება საჯაროდ იქცეს.