სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ საძაფი
მილერის მიხედვით
სიზმარში საძაფის ნახვა ან მისი გამოყენება არც ისე კარგი ნიშანია. მზად იყავით იმისთვის, რომ თქვენი საქმეები იმაზე უარესად წავა, ვიდრე ამას ისურვებდით