სიზმრების ახსნა
სიზმარში სახელურის ნახვა
მილერის მიხედვით
სიზმარში სახელურის ნახვა ვინმეს გაცნობას ნიშნავს.