სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ საწევი ღერო, ტარი
მილერის მიხედვით
სიზმარში საწევი ღეროს ნახვა ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ, ჩემოდნები ჩაალაგოთ- ხანგრძლივი მოგზაურობა მოგიწევთ. თუ თქვენ გატეხილი საწევი ღერო დაგესიზმრათ- წინასწარ არაფერი დაგეგმოთ, ჩაფიქრებულს ვერ განახორციელებთ, გარემოებები თქვენ სასარგებლოდ არ ჩამოყალიბდება.