სიზმრების ახსნა
სიზმარში სულიერი მოძღვრის ნახვა
ლოფას მიხედვით
ბოლო წლების განმავლობაში ფართოდ არის გავრცელებული სულიერი მოძღვრის დახმარების გამოყენება სინამდვილის უფრო სიღრმისეული შესწავლის პროცესში. ამ სიზმრებში წმინდა ან ტრანსცენდენტური ცოდნა გამომდინარეობს უცნობი ადამიანისგან, რომელსაც, ძირითადად, ადამიანური თვისებები აქვს, მაგრამ, ამასთან ერთად, ის გარკვეულ ზებუნებრივ თვისებებსაც ფლობს. სიზმარი ასეთი პერსონაჟით ხშირად ასახავს იმას, რომ მოძღვარი და მხარდაჭერა გჭირდებათ , რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში გვაკლია. შესაძლოა, მძინარის ცხოვრებაში საერთოდ არ არსებობს ასეთი სახის ურთიერთობები, და ეს საჭიროება სწორედ აქედან გამომდინარეობს .